divendres, 20 de novembre de 2009

2on Concurs Literari "La Fàbrica Zero"


Bases:

Organitza:
Festa Major Reivindicativa
http://www.fmreivindicativa.blogspot.com/

Col.labora:
Llibreria La Sirga
http://sirga.cat/


Jurat:
Estarà format per tres persones de les festes organitzadores i una persona externa.

Premis:
Es donaran dos premis.
Cada premi és un lot de llibres.
Les persones guanyadores, si ho accepten, la seua obra es publicarà al blog de la Festa Major Reivindicativa.

Disposicions generals:

L’obra haurà de ser original i inèdita.
L’obra ha d’estar escrita en llengua catalana.
Les obres han de presentar-se en DINA-4, a doble espai i només per una cara. La font serà Times New Roman, 12.
Només s’admetran dues obres per participant.
La temàtica ha de ser socialment crítica i en aquesta edició es valorarà especialment la incorporació de la perspectiva de gènere.


Categories:


Poesia
Extensió:
S’acceptaran obres amb una extensió màxima de 3 pàgines i que compleixin les disposicions generals explicades a priori.

Prosa:
Extensió:
S’acceptaran les obres que tinguin un màxim de 3 pàgines i que compleixin les disposicions generals explicades anteriorment.

Lliurament de les obres:
Cada participant ha de lliurar a la bústia de la Comissió de Festes un sobre adreçat a
"2on Concurs Literari La Fàbrica 0" amb el següent contingut:

1) L'obra, presentada en dos exemplars (l'original i una còpia). Cada exemplar ha de portar al davant una pàgina amb: el títol de l'obra, el pseudònim de l'autor, i l'especificació de la categoria on participa.

2) Un altre sobre tancat. A l’exterior d’aquest sobre hi ha de constar: el títol de l'obra, el pseudònim de l'autor i l'especificació de la categoria en la qual participa.

3) A l'interior del sobre hi ha d'haver un full amb les dades personals de l'autora: nom i cognoms, adreça i telèfon.

Les obres que no compleixin tots els requisits de presentació queden excloses del concurs.

Termini d´admissió:

Les obres es faran arribar, del 30 d’octubre al 30 de novembre del 2009 al local de La Comissió de Festes; està al C/ de Fraga núm. 17. És obert de dilluns a divendres de 18h a 21h.
També es poden fer arribar, del 30 d´octubre al 30 de novembre del 2009 al CSO la Gordíssima; éstà al C/Pons i Gallarza, 10. És obert els dijous i divendres de 18h a 24h.

Selecció:
El període de selecció serà la primera setmana de desembre.

Entrega de premis:

Tindrà lloc a la Plaça de les Palmeres el dimarts 8 de desembre durant la matinal infantil i de cultura popular organitzada per la Festa Major Reivindicativa.